Kinect Uygulamaları ile Yapılabilecekler

Kinect Uygulamaları ile Yapılabilecekler

Yazan: Melike

Geçen yazımızda hem Microsoft’un geliştirdiği Kinect teknolojisinin ne olduğuna, hem de dünyada erken çocukluk döneminde otizmin erken teşhis edilmesinde ve otizmli bireylerin eğitim çalışmalarında yardımcı teknoloji olarak kullanılmaya başlanmasına değinmiştik. Bu yazımızda, bu cihazla yapılabilecek aktivitelere ilişkin biraz daha detaylı bilgi vermek istiyoruz.

Loudoun County’de özel eğitim sınıflarında Kinect cihazını kullanan öğretmenlerin deneyimleriyle ortaya çıkardıkları, XBox 360 ve Kinect teknolojisi ile öğretilebilecek/öğrenilebilecek konulara bazı örnekler:

– El göz koordinasyonu
– Problem Çözme
– Davranış ödülleri
– Sunum becerileri
– Eşleme
– Yüz tanıma
– Akademik faaliyetler
– Dil gelişimi
– Taklit Etme
– İnce motor becerileri gelişimi
– Komutları izleme
– Davranışları anlama
– Kategorizasyon
– Mekansal konsept (üstü, altı, açık, kapalı..)
– Zamansal konsept (İlk, son, önce, sonra…)
– Pragmatik beceriler (istekte bulunma, soruya cevap verme, soru sorma, dialogla sıra alma/verme…)

Uygulama/Oyun örnekleri ve yapılabilecekler:
1. Googly Eyes ve ActivTable(interaktif beyaz tahta) :
Beceri: Harf tanıma, fonetik
Bu oyunda öğrenciler harfleri çizip, o harfle başlayan kelimeleri buluyor. Çizilen harfi üç boyutlu bir obje haline getirip, öğrencinin vücut hareketlerine bağlı olarak hareket ettirebiliyorsunuz. Harfin sesini(fonetiğini) ve o harfle başlayan kelimeyi öğrencinin sesiyle kaydederek videolar yaratmak mümkün. Öğrenciler videoları yaratmak için sıra bekliyorlar. Yaratılan videoları ActivTable içine indirmek mümkün. Uygulamadaki multi-touch teknolojisi ile burada yer alan tanım listesinden kelimelerin anlamları bulunuyor.

2. Kinect Sparkler ile Boyama
Beceri: Yazı yazma, İnce motor becerileri
Hepsinde olduğu gibi Kinect Sparkler uygulamasında da ellerini hareket ettirerek kendi fotoğraflarını çekip, bu fotoğraf üzerinde çizim ve boyama yaparak, yazı yazabiliyorlar.

3. AirBand ile Motor Becerileri
Beceri: Taklit Etme
Canlı bir rock grubuna katılarak ve ellerinde çalmak istedikleri enstrümanın çalıyormuş gibi yaparak motor becerilerini geliştiriyorlar. Uygulama çalınıyormuş gibi taklit edilen enstrümanı tanıyor ve otomatik olarak ekrana ekliyor.

4. KinectMe ile Duyguları Gösterme
Beceri: Yüz İfadelerini Tanıma, Yeni Davranış Yaratma
Öğrenciler interaktif beyaz tahtayı kullanarak yüz ifadeleri çiziyor ve tanımlıyor. Kendi yüzlerinin fotoğraflarını çekip ekrana yansıtabiliyor. Seslerini kaydedip, yüz ifadeleri ile çeşitli senaryolar oluşturabiliyor.

5. I Spy
Beceri: Eşleme, Komutları Takip Etme, Özellikleri Anlama
KinectAdventures aktiviteleri içinde, bu uygulama sayesinde özellikleri tarif edilen bir objeyi bulmaya çalışıyor. Henüz türkçe desteği yok.

6. AirBand ile Dans Partisi
Beceri: Ritim, Koordinasyon, Sayma
Bu uygulamada yer alan danslara eşlik ederek öğrencilerin ritim, koordinasyon ve sayı sayma becerileri geliştiriliyor

7. Avatar Kinect ile Canlı Bağlantı
Beceri: Konuşma ve Yüz İfadelerini Tanıma
Diğer okullar veya sınıflardaki arkadaşlarıyla canlı olarak bağlanabilme imkanı veriyor. Konuşmaları kaydetme, yüz ifadelerini analiz etme gibi özellikleri mevcut.

8. Avatar Kinect ve ActivTable(Interktif Beyaz Tahta) ile Hikaye Anlatımı
Beceri: Zamansal Konsept
Bir hikayeyi kaydetmek, küçük parçalara bölmek, videoları ActivTable interaktif beyaz tahtaya aktarmak, her bölümü detaylı analiz etmek ve hikayenin anlatılış sırasını yeniden oluşturmanın mümkün olduğu bir sınıf aktivitesi olarak kullanılıyor.

9. Avatar Kinect ile Sosyal Beceri Hikayeleri
Beceri: Sosyalleşme
Sosyal, davranışsal bir durumun geleneksel yollarla analiz edilmesi yerine, Avatr Kinect ve interaktif beyaz tahta uygulamasını da kullanarak çocukların kendi avatarları aracılığıyla sosyal problemleri analiz etmesi ve çözmesi sağlanıyor.

10. Kinectimals ile İlişki Kurma
Beceri: İlişki Kurma
Öğrenciler, uygulamanın içinde yer alan hayvancıkların maceraları ile bilinmezlikleri çözüp, sarılıp, bağ kurmaya başlıyorlar.

11. SportsMath
Beceri: Matematikte Yüzdelikler, Bölmeler, Kesirler
Grup halinde oynanan bowling, dart gibi oyunlarda topladıkları puanları kesirlere, yüzde ve bölmelere dönüştürüyorlar. Interaktif beyaz tahta ile verilen cevaplar tahtaya yansıtılıp, kaydedilip, tabloya aktarılabiliyor.

12. Katılımla Avatar Yaratma
Beceri: Eşleme, Kategorizasyon, Mekansal Konsept, Zamansal Konsept, Pargmatik Beceriler
Grup halinde öğretmenin veya isteyen öğrencilerin avatarlarını kişiselleştirme çalışması

 Pin It on Pinterest

Share This