STEM / MINT Eğitimi Nedir?

STEM / MINT Eğitimi Nedir?

Bugün yeni bir konudan bahsetmek istiyoruz sizlere. Aslında yeni derken bizim sitemizde ayrı bir başlıkla yer alması açısından yeni, ancak dünyada Amerika, Almanya, Finlandiya gibi ülkeler için pek de yeni bir konu değil bu.

Konu ingilizcede bilinen şekliyle STEM yani Science(Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematic (Matematik) eğitimi. Almancada bilinen şekliyle ise MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

STEM veya MINT eğitimi nedir?
STEM eğitimi aslında yukarıda adından da anlaşılacağı üzere Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında eğitimi ifade ediyor. Peki bu yeni birşey mi zaten bizim okul müfredatımızda bu alanlar kapsanıyor, matematik, fen dersleri yer alıyor diye düşünebilirsiniz.

Evet, bu yeni bir eğitim ve düşünce sistemi. Çünkü STEM / MINT eğitimi global liderlik eğitimidir.

Dalida Ekbenli‘nin de söylediği gibi “STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek (ki ne hikmetse liseye gelen öğrencilerimizde kırıntısı kalıyor) problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem. Matematiği veya fen’i ders olarak değil edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak bir proje. Bunun için belki de en önemli adım disiplinler arası işbirliği.

Etrafımızda akıp giden hayatı daha iyi anlayıp analiz etmemize, yorumlamamıza yarayacak ve sorun çözme becerilerini, yenilikçi fikirleri artıracak bir yaklaşım bu. Esasen dünyanın teknoloji sayesinde geldiği noktada da bizce eğitimde de bu yaklaşımdan bahsetmek gerekiyor. Bu amaçla Almanya, Amerika, Finlandiya, Kore gibi ülkeler özellikle son 5 yıldır bu konuda çalışmalar yapmaya ve eğitim sistemlerini düzenlemeye başladılar. Tamamen bu başlık altında 2011 yılından bu yana devlet destekli ulusal çalışmalar yapmaktalar. Amerika’da 2015 yılında STEM eğitimi bütçesinde 170 milyon USD pay ayrıldı.

Almanya’da 2011 yılında yapılan ekonomik planlamalar sırasında Euro krizinden, AB içinde kurtarılması gereken bankalardan bahsedilirken, aynı zamanda gösterilen verilerle ekonominin oldukça güçlü olduğu da ortaya konulmuştu. Almanya’da 3 milyon işsiz olduğu buna karşılık da ekonomi de 1 milyon açık iş olduğu açıklanmıştı. Bir tarafta iş arayanlar, diğer tarafta eleman arayanlar ancak niyeyse Almanya’nın işsizlik oranı hesaplanan şekilde düşmedi. 160,000 açık MINT pozisyonunun ancak yarısını doldurulabildi. Bu noktada Almanya tekrar eğitim sistemine dönüp MINT eylem planı çerçevesinde düzenlemeler yapmaya başladı.

STEM / MINT eğitimi bugün artık ülkelerin dünyada ekonomik olarak rekabet edebilmesinin bir ön şartı olarak görülüyor. Yani şimdiye kadar gördüğümüz matematik sınavlarından, kağıt üzerindeki deney çizimlerinden, ÖSYM test sorularından, farklı bir mantık STEM eğitimde kullanılan.

Bir de STE@M yaklaşımı var, yani Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına ek olarak Sanat ve Tasarım’ında eklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani bireylerin artık hem sol beyin hem de sağ beyinlerinin daha aktif olduğu, disiplinler arası bağlantıların kuvvetlendirildiği, yenilikçi vatandaşların yarattığı bir ekonominin oluşturulması için gerekli olan eğitim yaklaşımı.

Biz de bu görüşe 100% katılıyoruz. Mesela bugün kullandığımız telefon, tabletlerin nasıl geliştirildiği konusunda araştırmış olanlar bilir, tasarımı ve fonksiyonelliği bu kadar başarılı olmasaydı, yaygın kullanım noktasında böyle bir patlama da yaşanamayabilirdi.

Peki ben çocuğumu bu anlamda nasıl destekleyebilirim diye düşünüyorsanız, bizim çocuklarımızla yaptıklarımız, okullarında yapılanlar, çocuğunuzun okul öncesi dönemden itibaren STE@M eğitimi çerçevesinde dünyayı tanımasına yardımcı olacak oyunlar, oyuncaklar ve uygulamalar bir sonraki yazıda.

Aşağıda STEM eğitiminin önemi üzerine hazırlanmış bir infografikle sizi başbaşa bırakıyoruz.

The-Value-of-STEM-Education-Infographic

 

 Pin It on Pinterest

Share This